top of page

Privatesia

  1. Ne website dhe ne momentin qe behen porosite ne Clover Motors ne mbledhim informacion vetem per te dhenat bazike te klientit sic jane emer, mbiemer, adresa dhe numri i cel.

  2. Klienti pranon ta jape kete informacion ne momentin qe behet porosia.

  3. Informacionet mbi te dhenat e klientit nuk shperndahen kurre ne pale te treta dhe perdoren vetem per te kryer sherbimin e postimit dhe dorezimit te mallit.

  4. Informacionet e klienteve ruhen me sigurine me te larte ne serverat tane.

  5. Komunikimi nga website me Clover Motors behet vetem nepermjet chat ose email. 

  6. Informacionet qe mbildhen verifikohen qe asnje blerje apo porosi te mos behet nga persona nen moshe. Ne nuk mbledhim dhe ruajme informacione per personat nen 18 vjec.

  7. Clover Motors rezervon te drejten per te bere ndryshime ne politikat e privatesise edhe pa njoftim paraprak.

  8. Website i Clover Motors eshte i sigurt dhe me te gjitha certifikimet per te bere nje transaksion financiar.

 

CLOVER MOTORS

+355677370804

office@clover-motors.com

bottom of page